Isten kegyelme

276 kegyelemA kegyelem az első szó a mi nevünkben, mert a legjobban leírja az egyéni és közös utazást Istenhez Jézus Krisztusban a Szentlélek útján. "Inkább hiszünk abban, hogy az Úr Jézus kegyelme által megmentjük őket, éppúgy, mint ők" (ApCsel 15, 11). Mi "érdem nélkül vagyunk az ő kegyelméből a megváltáson keresztül, amit Krisztus Jézuson keresztül tettünk" (Rom 3, 24). Egyedül a kegyelem által Isten enged minket (Krisztuson keresztül) a saját igazságában. A Biblia folyamatosan tanítja, hogy a hit üzenete Isten kegyelmének üzenete (ApCsel 14,3, 20,24, 20,32).

Isten kapcsolatának alapja az emberrel mindig kegyelem és igazság volt. Míg a törvény ezeknek az értékeknek a kifejeződése volt, Isten kegyelme maga is teljes kifejezést talált Jézus Krisztuson keresztül. Isten kegyelmével csak Jézus Krisztus megmentette, és nem a törvény betartásával. A törvény, amellyel minden ember átkozott, nem Isten utolsó szava számunkra. Az utolsó szó számunkra Jézus. Ő az Isten kegyelmének és igazságának tökéletes és személyes kinyilatkoztatása, amelyet szabadon adott az emberiségnek.

A törvény szerinti elítélés indokolt és igazságos. Nem érjük el magunktól a törvényes magatartást, mert Isten nem saját törvényeinek és törvényességeinek foglya. Isten bennünk az isteni szabadságban cselekszik az akaratának megfelelően. Az ő akaratát a kegyelem és az üdvösség határozza meg. Pál apostol írja a következőket: „Nem dobom el Isten kegyelmét; mert amikor az igazság a törvény által jön, Krisztus hiába halt meg (Gal 2, 21). Pál leírja Isten kegyelmét, mint az egyetlen alternatívát, amit nem akar eldobni. A kegyelem nem olyan dolog, amit meg lehet mérni és mérni és cselekedni. A kegyelem az Isten élõ jósága, amelyen keresztül az emberi szív és az elme követ, és mindkettõ megváltozik. A római gyülekezetnek küldött levelében Pál azt írja, hogy az egyetlen dolog, amit saját erőfeszítéssel próbálunk elérni, a bűn megfizetése, ami maga a halál, ez a rossz hír. De van még egy különösen jó is, mert "Isten ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Rom 6, 24). Jézus az Isten kegyelme. Ő Isten megváltása, amelyet minden embernek adtak.