Amit Isten feltár, mindannyiunkat érinti

Az 054 isten feltárja mindannyiunkat Valójában tiszta kegyelem, hogy megmenekültek. Te magad semmit nem tehetsz, ha bizalommal fogadod el azt, amit Isten ad neked. Ön nem keresett meg semmit; mert Isten nem akarja, hogy bárki támaszkodhasson előtte a saját teljesítésére (Levél az efefieknek 2,8–9 GN).

Milyen csodálatos, amikor megtanuljuk megérteni a keresztények kegyelmét!
Ez a megértés megszünteti a gyakran tapasztalt nyomást és hangsúlyt. Nyugodt és örömteli keresztényekké tesz minket, akik kifelé, nem befelé. Isten kegyelme azt jelenti: Minden attól függ, hogy Krisztus miért tett számunkra, és nem azt, amit csinálunk vagy nem tehetünk magunkért. Nem szerezhetünk megváltást. A jó hír az, hogy nem tudjuk keresni, mert Krisztus ezt már megtette. Mindössze annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk, amit Krisztus tett számunkra, és nagy hálával járunk.

De vigyáznunk is kell! Nem engedhetjük meg, hogy az emberi természet leselkedő hiúsága arrogáns gondolkodásra késztessen bennünket. Isten kegyelme nem kizárólagos számunkra. Nem tesz minket jobbá azoknál a keresztényeknél, akik még nem értették meg teljesen a kegyelem természetét, és nem tesz jobbá azoknál a nem keresztényeknél sem, akik nem tudnak róla. A kegyelem valódi megértése nem büszkeséghez, hanem Isten mély tiszteletéhez és imádatához vezet. Különösen, ha rájövünk, hogy a kegyelem mindenki előtt nyitva áll, nemcsak a mai keresztények előtt. Ez mindenkire vonatkozik, még akkor is, ha nem tud róla.

Jézus Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk (Róma 5,8). Meghalt mindazok számára, akik ma élnek, mindenkinek, akik meghaltak, mindenki számára, aki még mindig született, és nem csak nekünk, akiket ma ma keresztényeknek hívunk. Ennek alázatossá és hálásnak kell tennie minket szívünk aluljáról azért, hogy Isten szeret minket, törődik velünk és mindenki iránti érdeklődésről tanúskodik. Ezért várakozással kellene várnunk arra a napra, amikor Krisztus visszatér, és mindenki meg fogja ismerni a kegyelmet.

Beszélünk az Istennek ez az együttérzéséről és gondozásáról azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatba lépünk? Vagy eltereljük egy személy megjelenését, hátterét, oktatását vagy faját, és beleesik a bírálás csapdájába, ítélve, hogy kevésbé fontosak és kevésbé értékesek, mint mi magunk ítéljük meg magunkat? Ahogy Isten kegyelme mindenki számára nyitva áll, és minden aggodalomra ad okot, igyekszünk nyitni a szíveket és az elméket azok számára, akiknek az életútjaink során találkozunk.

ima

Csodálatos Atya, segítsen nekünk megérteni a kegyelem nagy áldását és átadni azt minden kapcsolatunkban. Legyünk azok, akiket szeretünk, és azok, akik kihívnak minket. ámen

Keith Hatrick


pdfKegyelem, amit Isten feltár, mindannyiunkat érint