prédikációk

139 prédikált

Talán megkérdezik magukat: "Mi az a prédikáció?"
A legegyszerűbb válasz: beszéd. Egy beszélget, és sokan hallgatnak. Ennek a beszédnek az a célja, hogy a Biblia régi szövegeit érthetővé tegye. Ez magában foglalja a kérdés megválaszolását: Mi köze van egy ilyen régi szövegnek velem és az életemhez? Bárki, aki komolyan felteszi ezt a kérdést, meg fog lepődni, hogy naprakész a Biblia. Ez a beszéd olyan impulzusokat akar adni, mint az életünk (Istennel együtt) jobban sikerülhet.

Hogy van ez? Összehasonlítás: Ha ma technikai eszközt vásárol, akkor ez egy használati utasítás. Elmagyarázza, hogyan kell működtetni a síkképernyőt vagy a navigációs készüléket. Ilyen kézi használat nélkül néha elég réginak tűnik. Az élet még bonyolultabb, mint bármely technikai eszköz. Miért ne adj magadnak alkalmi segítséget és javaslatokat, hogy jobban működjön?

A Wikipedia a prédikáció következő meghatározását adja:
prédikáció (Latin praedicatio) egy vallási szertartással összefüggő beszéd, általában vallási tartalommal. A prédikáció különleges helyet foglal el az Újszövetségben és a keresztény imádatban. A keresztény teológiában a prédikáció tanítását homiletikának hívják. A prédikáció angol és francia nyelven jelentése "prédikáció" (lat. sermo: beszédváltás, beszélgetés; előadás).

Bryan Chapell a "Krisztus-központú prédikáció" című könyvében írja:
A Szentírás minden szövegét Isten kegyelméhez kell kötni Krisztuson keresztül. Néhány szöveg felkészíti Jézust az ember üdvösségének szükségességével. Más szövegek Krisztus eljövetelét prófétálják. Még mások tükrözik az üdvösség Krisztusban rejlő aspektusait. És még más szövegek is a Krisztusban való üdvösség következményei, nevezetesen a Jézus kegyelméből származó sokféle áldások, itt néhány olyan szöveg, mint a vetőmag, amely még nem emelkedett. A kapcsolat Krisztussal felismerhető az Újszövetség szempontjából.