BIBLE COURSE (12 órák)

A Biblia - Isten Igéje?

016 wkg bs a biblia

„A Szentírás az Isten ihletett szava, az evangélium hűséges bizonysága, és Isten kinyilatkoztatásának valódi és pontos kinyilatkoztatása az embernek. Amennyiben az írások tévedhetetlenek és alapvetőek az Egyház számára az oktatás és az élet minden területén (2, Tim 3,15-17, 2, Peter 1,20-21, Joh 17,17).

A héberek szerzője arról szól, hogy ...

Bővebben ➜

Hogy van Isten?

017 wkg bs isten az apa

A Szentírás szerint Isten isteni lény három örökkévaló, azonos, de különböző emberben - Atya, Fiú és Szentlélek. Ő az egyetlen igaz Isten, örök, változatlan, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen lévő. Ő az ég és föld teremtője, az univerzum fenntartója és az ember számára az üdvösség forrása. Bár transzcendens, ...

Bővebben ➜

Ki Jézus Krisztus?

018 wkg bs fia jézus Krisztus

Isten, a Fiú, az Istenség második személye, akit az Atya örökre megölt. Ő az Atya szava és képe - rajta és ő számára teremtette Isten mindent. Az Atya elküldte Jézus Krisztusnak, Isten kinyilatkoztatott a testben, hogy megmentjen. A Szentlélek megkapta és Szűz Mária született - ...

Bővebben ➜

Mi a Jézus Krisztus üzenete?

019 a jézus Krisztus evangéliuma

Az evangélium a Jézus Krisztusba vetett hit miatt az Isten kegyelméből való üdvösség jó híre. Az az üzenet, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, hogy eltemették, hogy a szentírások szerint a harmadik nap felemelkedett, majd megjelent a tanítványainak. Az evangélium az a jó hír, hogy Jézus Krisztus megváltásának munkája révén belépünk az Isten országába ...

Bővebben ➜

Ki vagy mi a Szentlélek?

020 wkg bs a szent szellem

A Szentlélek az istenség harmadik személye, és örökre megy az Atyától a Fiún keresztül. Ő az a vigasztaló, amelyet Jézus Krisztus ígért, akit Isten minden hívőnek küldött. A Szentlélek bennünk él, egyesít bennünket az Atyával és a Fiúval, és bűnbánat és megszentelődés útján átalakítja, és állandó megújulással összhangban van Krisztus képével. A Szentlélek a ...

Bővebben ➜

Mi a bűn?

021 wkg bs suende

A bűn törvénytelenség, az Isten elleni lázadás állapota. Azóta, amikor Ádám és Éva útján a bűn a világba jutott, az ember a bűn oka alatt van - egy igát, amelyet csak Jézus Krisztus képes elvinni Isten kegyelméből. Az emberiség bűnös állapota nyilvánvalóvá válik arra, hogy megvédje magát és saját érdekeit Isten és az ő akaratai felett ...

Bővebben ➜

Mi a keresztség?

022 wkg bs keresztség

A víz keresztsége - a hívő bűnbánatának jelei, jelei annak, hogy Jézus Krisztust az Úrnak és Megváltónak fogadja el - része a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának. A "Szentlélekkel és tűzzel" megkeresztelkedés a Szentlélek megújító és tisztító munkájára utal. Az egész világra kiterjedő Isten-gyülekezet a bemerítéssel keresztséget gyakorol (Matthew 28,19;

Bővebben ➜

Mi az a templom?

023 wkg bs templom

Az egyház, a Krisztus teste, mindazok közössége, akik hisznek Jézus Krisztusban és akikben a Szentlélek lakik. Az egyház küldetése az, hogy prédikálja az evangéliumot, tanítson meg mindent, amit Krisztus parancsolt, hogy megkeresztelje és táplálja az állományt. E misszió teljesítése során az egyház, a Szentlélek által vezetett iránymutatásként használja a Bibliát és irányítja magát ...

Bővebben ➜

Ki vagy mi a Sátán?

024 wkg bs sátán

Az angyalok szellemek. Ingyenes akaratuk van. A szent angyalok szolgái és ügynökei szolgálnak Istennek, szolgálnak szellemeket azoknak, akik az üdvösséget kapják, és visszatérnek Krisztushoz visszatéréskor. Az engedetlen angyalokat démonoknak, gonosz szellemeknek és tisztátalan szellemeknek nevezik (Hebr 1,14, Offb 1,1, 22,6, Mt25,31, 2, Petr 2,4, Mk 1,23, Mt ...

Bővebben ➜

Mi az új szövetség?

025 wkg bs az új csomót

Alapvető formájában a szövetség az Isten és az emberiség közötti kölcsönös viszonyt szabályozza ugyanúgy, mint egy normális szövetség vagy megállapodás két vagy több ember közötti kapcsolatot. Az új szövetség érvényben van, mert Jézus, a vizsgáló, meghalt. Ennek megértése elengedhetetlen a hívő számára, mert a ...

Bővebben ➜

Mi az imádat?

026 wkg bs istentisztelet

Az istentisztelet az isteni teremtett válasz Isten dicsőségére. Az isteni szeretet és az isteni önmaga által a teremtés felé vezető források motiválják. Az imádatban a hívő Istennel, az Atyával Jézus Krisztuson keresztül lép kapcsolatba a Szentlélek közvetítésével. Az istentisztelet azt is jelenti, hogy alázatosak vagyunk, és örömünk az Istennek ...

Bővebben ➜

Mi a nagy misszió parancs?

027 wkg bs küldetés parancs

Az evangélium a Jézus Krisztusba vetett hit miatt az Isten kegyelméből való üdvösség jó híre. Az az üzenet, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, hogy eltemették, hogy a szentírások szerint a harmadik nap felemelkedett, majd megjelent a tanítványainak. Az evangélium az a jó hír, hogy Jézus Krisztus megváltásának munkája révén belépünk az Isten országába ...

Bővebben ➜