Hit - nézze meg a láthatatlant

533 hisz a láthatatlan látásban Még néhány hét maradt, mielőtt Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük. Két dolog történt velünk, amikor Jézus meghalt és felemelkedett. Az első az, hogy meghaltunk vele. És a második dolog az, hogy magunkkal emeltük.

Pál apostol így fogalmaz: «Ha most Krisztussal nevelsz fel, keressétek meg azt, ami fent, ahol Krisztus van, Isten jobb kezén ülve. Keresse meg azt, ami fent van, nem azt, ami a földön van. Mert meghaltál, és az életed rejtve van Krisztussal Istenben. De ha kinyilatkoztatják Krisztusát, az életed, akkor a dicsőségben vele együtt felfedik is » (Kolosziánusok 3,1-4).

Amikor Krisztus meghalt a kereszten a bűneinkért, az egész emberiség meghalt ott, köztük te és én, lelki értelemben. Krisztus a mi képviselőnkben halt meg. De nemcsak a helyettesítőnk, hanem meghalt és felállt, mint a halottak képviselője. Ez azt jelenti, hogy amikor meghalt és felemelkedett, vele meghaltunk és vele együtt emeltek. Ez azt jelenti, hogy az Atya elfogadja minket azon a alapon, amit Krisztusban vagyunk, szeretett fia. Jézus az Atya előtt képvisel minket mindenben, amit csinálunk, hogy már nem mi vagyunk, hanem Krisztus bennünk. Jézusban felszabadultunk a bűn és a büntetés erejétől. Jézusban pedig új életünk van benne és az Atyában a Szentlélek révén. A Biblia újból született vagy felülről szól. Fentről született a Szentlélek erejével, hogy teljes életet éljünk egy új szellemi dimenzióban.

Az általunk olvasott vers, valamint több más vers is szerint Krisztussal élünk egy mennyei királyságban. A régi önmaga meghalt, és új élet jött létre. Most már új teremtés Krisztusban. Az új teremtés Krisztusban való izgalmas igazsága az, hogy most azonosítjuk velünk és velünk. Soha nem tekinthetjük magunkat különállónak, Krisztustól távol. Életünket Krisztussal rejtjük Istenben. Krisztussal alaposan azonosítottuk. Az életünk benne van. Ő az életünk. Egyik vagyunk vele. Ott élünk. Nem csak földi lakosság vagyunk; mi is az égbolt lakói vagyunk. Szeretem két időzónában élni: az ideiglenes, fizikai és örök, égi időzónákat. Könnyű mondani ezeket a dolgokat. Nehezebb látni őket. De igazak, még akkor is, ha küzdünk a mindennapi problémákkal.

Paul arra kéri bennünket, hogy ne nézzünk a láthatóba, hanem összpontosítsunk a láthatatlanra: «Ezért nem fáradunk el; de ha külső személyünk is lebomlik, a belső megújul napról napra. Mivel az időbeli és könnyű szenvedésünk örök és elsöprő dicsőséget teremt, minket, amit nem a látott, hanem a láthatatlannál nem látunk. Mert az, ami látható, időbeli; de ami láthatatlan, az örökké » (2Korinthus 4,16: 18).

Pontosan ez a lényeg. Ez a hit lényege. Látva ezt az új valóságot, aki Krisztusban vagytok, minden gondolkodásodat megváltoztatod, beleértve azt is, hogy most mi megy keresztül. Amikor látod, hogy Jézus bennetek él, hatalmas különbség van abban, hogyan tudod megbirkózni a jelen élet ügyeivel.

Joseph Tkach