Az anyaság ajándéka

220 az anyasági ajándék Az anyaság az egyik legnagyobb alkotás Isten teremtésében. Ez azért jött vissza az eszembe, amikor nemrégiben gondoltam arra, hogy mit adhatok anyámnak és anyámnak a feleségemnek és az anyámnak. Szeretem emlékezni anyám szavaira, akik gyakran mondták a nővéreimnek és nekem, mennyire boldog volt, hogy anyánk legyen. Miután megszületett minket, teljesen újradefiniálta volna Isten szeretetét és nagyságát. Csak akkor tudtam megérteni, hogy amikor saját gyermekeink születtek. Még mindig emlékszem, milyen meglepett voltam, amikor a feleségem Tammy-val a szülés fájdalma félelmetes örömre fordult, amikor a fiunkat és lányunkat a karjainkban tartotta. Az elmúlt néhány évben félelmetesen inspiráló volt az anyák szeretete. Természetesen különbség van a szeretetem útján, és mi is tapasztaltuk apám szeretetét más módon.

Az anyai szeretet intimitása és erőssége miatt nem meglepő, hogy Pál az Galátusok 4,22: 26-as éveiben az Isten férfiakkal való szövetségéről szóló fontos nyilatkozatokba bevonta az anyaságot. (Luther 84) a következőket írja:

"Mert az írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a leányból, a másik a szabadból. De az asszony testét a test után hozták létre, a szabad asszonyét az ígéret alapján. Ezeknek a szavaknak mélyebb jelentése van. A két nő két szövetséget jelent: egyet a Sínai-hegyről, aki rabságot ad, azaz Hagar; Hagar számára a Sínai-hegy az arábiában jelent, és példázat Jeruzsálemre, amely gyermekeinek szolgaságában él. De a fenti Jeruzsálem szabad; ez az anyánk. »

Ahogy éppen olvastam, Ábrahámnak két fia volt: Izsák feleségéből, Sára és Izmael az asszonyának, Hagarnak. Ismael természetesen született. Isaac esetében azonban csodára volt szükség egy ígéret miatt, mivel anyja, Sara már nem volt szülõi életkorban. Isten intervenciójának köszönhetően született Izsák. Jacob lett Izsák (nevét késõbb Izraelre változtatta) és Ábrahám, Izsák és Jákób az Izráel népének ôsei lettek. Ezen a ponton fontos rámutatni, hogy az ősök minden nője csak Isten természetfeletti beavatkozása révén tudott gyermeket szülni. Sok generációig a származási lánc Jézushoz, Isten Fiához vezet, aki emberben született. Kérjük, olvassa el, amit TF Torrance írt:

Isten választott eszköze Istennek a világ megváltásához a názáreti Jézus, Izrael méhéből született, de nemcsak eszköz, hanem maga Isten volt. A korlátok és az általa nem látott megbetegedések gyógyítására, és az Istennel való élő közösség diadalmas visszaállítására az Isten emberiséggel való megbékélése révén.

Elismerjük Jézust az Izsák történetében. Izsák természetfeletti beavatkozással született, míg Jézus születése a természetfeletti szaporodásig nyúlik vissza. Izsákot potenciális áldozatként azonosították, de Jézus valójában és önként volt az engesztelés, amelyet az emberiség összeegyeztett Istennel. Van párhuzam is Izáka és köztünk. Számunkra ez megfelel a természetfeletti beavatkozásnak, melyet Izsák született (természetfeletti) újjászületés a Szentlélek által. Ezzel Jézus testvéreivé válunk (János 3,3, 5). Mi már nem vagyunk a törvény szerinti rabszolgaság gyermekei, hanem örökbefogadott gyermekek, akiket Isten családjába és királyságába fogadtak, és ott örök örökségünk van. Ez a remény biztos.

A Galátusban 4 Pál összehasonlítja a régi és az új szövetséget. Amint olvastuk, összeköti Hagart Izrael népével a Sínai-félszigeten kötött régi szövetség és a Mozaik Törvény alapján, amely nem ígérte a családtagot vagy az Isten királyságában való örökséget. Az új szövetséggel Pál utal az eredeti ígéretekre (Ábrahámmal), hogy Isten Izráel Istenévé és Izráel népeévé váljon, és rajtuk keresztül áldott legyen minden földi család. Ezeket az ígéreteket Isten kegyelmi szövetsége teljesíti. Sara fiát kapott, közvetlen családtagként született. A kegyelem ugyanezt teszi. Jézus kegyelmén keresztül az emberek örök örökséggel örökbefogadott gyermekekké, Isten gyermekeivé válnak.

Pál különbséget tesz Hagar és Sara között a Galátusban 4. Hagar összeköti Pált az akkori Jeruzsálemmel, a rómaiak és a törvények uralma alatt álló várossal. Sara, ezzel szemben, azt jelenti, hogy "Jeruzsálem a fölött van", Isten kegyelmének minden gyermeke anyja, örökséggel. A hagyaték sokkal többet fed le, mint bármelyik város. Ez a «mennyei város (Jelenések 21,2) az élő Isten » (Zsidók 12,22), amelyek egy napon földre kerülnek. Mennyei Jeruzsálem szülővárosunk, ahol valódi polgári jogaink vannak. Pál Jeruzsálemet, amely a fenti, szabadnak hívja; ő az anyánk (Galátusok 4,26). Krisztushoz a Szentlélek révén kapcsolódva szabad polgárok vagyunk, és az Atya gyermekeként elfogadja őket.

Köszönöm Istent Sara-nak, Rebekának és Leanek, a három törzsi anyának a Jézus Krisztus törzsének kezdetén. Isten úgy választotta ezeket az anyákat, hogy azok tökéletlenek voltak, valamint Mária, a Jézus anyja, hogy küldje a Fiát a földre, mint emberi lényt, és elküldte nekünk a Szentlelket, hogy az apja gyermekeit hozza. Az anyák napja különleges alkalom, hogy megköszönjük Istennek a kegyelmi szövetséget az anyaság ajándékáért. Köszönjük neki a saját anyunkat, anyunkat és feleségünket - minden anyának. Az anyaság valóban Isten csodálatos életet adó jóságának kifejezése.

Hála az anyaság ajándékáért,

Joseph Tkach

Präsident
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfAz anyaság ajándéka